IxorDocs biedt de mogelijkheid om haar klanten rechtstreeks aan te sluiten op Hermes

Hermes, de tool waarmee verzenders van e-facturen al hun klanten kunnen bereiken, is een belangrijke bondgenoot voor de IT-sector

Zoals in dit artikel over Hermes wordt uitgelegd, biedt de tool in de eerste plaats voordelen voor wie elektronische facturen kan verzenden of bereid is om de sprong te wagen. Door dienst te doen als schakel tussen degenen die al e-facturen verzenden en degenen die ze nog niet kunnen ontvangen, neemt Hermes het belangrijkste obstakel voor de overschakeling op e-facturatie weg.

IxorDocs biedt vanaf vandaag de mogelijkheid om haar klanten rechtstreeks aan te sluiten op Hermes. 

Dankzij het Hermes platform kunnen leveranciers nu gestructureerde elektronische facturen sturen naar al hun Belgische klanten, zelfs naar klanten die ze nog niet automatisch kunnen verwerken.

Gestructureerde elektronische facturen worden automatisch verwerkt, zonder menselijke tussenkomst. Dat maakt het leven dus veel gemakkelijker! Leveranciers worden helaas nog al te vaak geconfronteerd met het feit dat vele klanten niet zijn uitgerust met de gepaste software voor de verwerking van inkomende e-facturen. Dat probleem is het grootste obstakel voor de veralgemening van e-facturatie. Het leidt ook tot tijdverlies, en dus tot aanzienlijke kosten voor verzenders die zich inzetten voor e-facturatie: ze worden gedwongen om zich aan te passen aan hun klanten en de enen elektronische facturen te sturen, de anderen pdf-facturen, die door mensen gelezen kunnen worden.

Hermes, dat voor iedereen toegankelijk is, overbrugt de kloof tussen degenen die al e-facturen kunnen verzenden en degenen die ze nog niet kunnen ontvangen. Het stelt bedrijven in staat om al hun facturen in één enkel formaat te versturen (gestructureerd en gestandaardiseerd), zonder erbij stil te moeten staan of de ontvanger ze kan verwerken.

No items found.
Left Arrow